اطلاعات تماس کارخانه

  • کارخانه : ۰۹۹۱۱۰۱۰۶۵۰

  • izadigarden@gmail.com

  • آدرس : کیلومتر ۶۵ جاده تهران فیروزکوه روستای جابان خیابان باشگاه باغ میوه ایزدی

  • کد پستی : ۳۹۷۷۱۳۵۶۶۰

  • تلگرام ما : ۰۹۰۲۵۵۹۴۱۳۹

دفتر فروش تهران

  • دفتر فروش : ۰۲۱۷۶۳۹۶۷۶۲

  • آدرس فروش تهران : اتوبان آزادگان – میدان مرکزی میوه و تره بار – فاز یک – سالن E2- پاک ۱۸

  • کد پستی : ۱۸۹۷۷۳۴۴۵۹۱۸

ارتبـاط با مـا